Πόσο μακριά στο διάστημα έχουν ταξιδέψει τα ανθρώπινα ραδιοκύματα;