πόσο «χαρισματικός» είσαι;
  • Εσύ, πόσο «χαρισματικός» είσαι;

    Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό που λέμε «χαρισματικότητα» είναι κάποιο ειδικό δώρο που παραχωρείται σ ...

    Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό που λέμε «χαρισματικότητα» είναι κάποιο ειδικό δώρο που παραχωρείται σε ελάχιστους τυχερούς. Πλέον όμως... έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια έρευνας σχετικά, κατα ...

    Read more