Πώς βγήκαν οι φράσεις: Του μπήκαν ψύλλοι στ’ αυτιά και του έψησε το ψάρι στα χείλη;