Πώς επιτυγχάνεται καλύτερη στύση: Τέσσερις βασικοί παράγοντες