Ρουμανία: Πήγε για εγχείρηση νεφρών και του έκοψαν το μόριο!