Σαρκοβόρο βακτήριο εξαπλώνεται στην Συριά και το Ιράκ - Τρώει το δέρμα των θυμάτων του