Σημείωμα αυτοκτονίας της Sinead O 'Connor: "Να εύχεστε να πεθάνω..."