Σοκ Γνωρίζατε πως WWW = 666
  • Σοκ Γνωρίζατε πως WWW = 666

    (Στα Εβραϊκά): www=666 (w=6). Και στα Ελληνικά ομοίως, διότι βάσει των αρχείων που παραθέσαμε πριν, το w ...

    (Στα Εβραϊκά): www=666 (w=6). Και στα Ελληνικά ομοίως, διότι βάσει των αρχείων που παραθέσαμε πριν, το w θεωρείται σαν δίγαμα (=2*3=6)... Μην φοβάστε όμως. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το internet είν ...

    Read more