Στην Κρήτη είχαν αναπτύξει σούπερ...τεχνολογία πριν από 4000 χρόνια!