Τελευταία Νέα
Στη θέση του δάσκαλου ο Ιερέας του χωριού