Στο φως μοναδικό ψηφιδωτό του 4ου μ.Χ με παράσταση αρματοδρομιών