Στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο: H αλήθεια των αριθμών