Στρατιώτες αποσυναρμολογούν και συναρμολογούν ένα Jeep μέσα σε 3 λεπτά!!! (βίντεο)