Τέλος τα μετρητά στη Δανία και σε λίγο σε ολόκληρη την Ευρώπη