Ταχυκαρδία: Σύμπτωμα εμφράγματος ή κρίσης πανικού;