Τα Υλικά Γραφής των Αρχαίων
  • Τα Υλικά Γραφής των Αρχαίων 

    Μολύβδινο πινάκιο κατάρας (2ος/1ος αι. π.Χ.) από την Morgantina (Σικελία). Αρχαίες επιφάνειες γραφής (το ...

    Μολύβδινο πινάκιο κατάρας (2ος/1ος αι. π.Χ.) από την Morgantina (Σικελία). Αρχαίες επιφάνειες γραφής (το αρχαίο χαρτί) Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν ένα πλήθος υλικών γραφής, τόσο οργανικών, όσο κα ...

    Read more