Τελικά είναι αλήθεια! Τα χέρια μας εκπέμπουν...φως!