Τι είναι η αγάπη; Ένας καλλιτέχνης βρήκε το τρόπο να την ζωγραφίσει!!!