Τι είναι τελικά το Κάρμα και ποια η σχέση του Ντάρμα με το ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ ?