Τι πάει να πει ελεύθερες σχέσεις;
  • Τι πάει να πει ελεύθερες σχέσεις;

    Σχέσεις χωρίς κανόνες; Μπορείς να το πεις και έτσι… μάλλον, σχέσεις χωρίς ευκαιρίες για έκφραση επιθυμίας ...

    Σχέσεις χωρίς κανόνες; Μπορείς να το πεις και έτσι… μάλλον, σχέσεις χωρίς ευκαιρίες για έκφραση επιθυμίας , συναισθημάτων και όλα... εκείνα που με το πέρασμα του χρόνου είναι οι ΚΑΝΟΝΕΣ μιας σχέσης. ...

    Read more