Τοποθετεί βαμβάκι γύρω από το φωτιστικό της. Ο λόγος; Μαγικός…