Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες αλλά...