Το καλύτερο φυσικό φάρμακο του Βήχα! Γίνεται εύκολα