Το κόλπο για να μην πετάγεται το λάδι πάνω σας όταν τηγανίζετε