Το μνημόνιο «made in Greece» τρομάζει την κυβέρνηση