Το μυστηριώδες φαινόμενο της αυτόματης ανθρώπινης ανάφλεξης