Το σοφό τεστ του Σωκράτη που πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα