Το ύψος του άνδρα επηρεάζει και την καρδιά του – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο