Το 2050 πιθανότατα στη σελήνη θα κατοικούν 1.000 άνθρωποι