Το 99% των παιχνιδιών δεν είναι απο ανακυκλώσιμα υλικά