Το DNA «δείχνει» τον καρκίνο μια δεκαετία πριν αναπτυχθεί