Το «X- 37B» επιστρέφει στη Γη αλλά κανείς δεν ξέρει τι έκανε 22 μήνες στο Διάστημα!