Τροφική δηλητηρίαση: Συμβουλές για άμεση αντιμετώπιση