των Βασιλικών και της Σουρωτής στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας αλλοδαπών