Τελευταία Νέα
τότε σας προτείνω να σκεφτείτε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη!”