φασόλια Καναδά μοιράζουν για την «ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας»