Χαλκός: Τι παθαίνουν τα βακτήρια όταν τον συναντάνε!