Ωμοπλατοσκοπία: το “διάβασμα” της σπάλας του αρνιού!