Όταν ο Θαλής ο Μιλήσιος "έστριψε" ποτάμι για τον Κροίσο!