18 συμπτώσεις που μπορούν να συμβούν μια φορά στο ένα εκατομμύριο!.