ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΟΥΝ

1ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σὲ σένα κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς Ἑλλάδας θέλω νὰ μιλήσω, σὲ σένα ποὺ σὲ ποτίζουν μὲ τὸ δηλητήριο τῆς ἀνέχειας καὶ τόσο δίκιο ἔχεις νὰ θέλεις νὰ φύγεις, γιὰ νὰ λευτερωθεῖς ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ ἀβέβαιο. Σὲ σένα ποὺ γιὰ λόγους ἀνασφάλειας ἔχεις «ὄνειρο» νὰ γίνεις μετανάστης, στέλνω ἐτοῦτες τὶς σκέψεις μου καὶ σὲ παρακαλῶ ρίξε μία ματιά, μετὰ κᾶνε ὅ,τι σὲ προστάζει ἡ καρδιὰ καὶ ἡ ψυχή σου.
Ἡ γενιά σου παρουσιάζεται ὡς ἡ πλέον ἀδικημένη καὶ τὴν ἀδικία ποὺ ὑφίστασαι τὴν προβάλλουν καὶ τὴν στηρίζουν μὲ πάθος ὅλα τὰ μέσα ποὺ ἐπιθυμοῦν τὸν ἐκπατρισμό σου. Τὰ μέσα ποὺ ἔχουν πληρωθεῖ ἁδρὰ γιὰ νὰ ὑπηρετήσουν ἐκείνους ποὺ ἐπιθυμοῦν μία Ἑλλάδα ὀρφανὴ ἀπὸ τὸν ἀνθὸ τῆς νιότης της, μία Ἑλλάδα ἀνύπαρκτη. Σὲ ἔπεισαν καὶ ἐξακολουθοῦν ἀκόμη περισσότερο νὰ θέλουν νὰ σὲ πείσουν, σπέρνοντας στὴν ψυχή σου τὸν τρόμο τοῦ ἀναξιοπαθοῦντα, ὅτι ἡ μόνη λύση εἶναι ὁ ξεριζωμός σου.
Κανεὶς ποτὲ δὲν σοὺ εἶπε καὶ οὔτε πρόκειται νὰ σοὺ ὁμολογήσει, ὅτι ἡ δική σου ἡ γενιὰ εἶναι εὐλογημένη, γιατί τάχθηκε στὴν πρώτη γραμμὴ πολέμου. Σοὺ ἀπέκρυψαν τὸ ποιὸς εἶσαι ἀληθινὰ καὶ ὅτι τάχθηκες γιὰ νὰ προσθέσεις ἀκόμη μία φωτεινὴ σελίδα στὸ ἀναρίθμητο βιβλίο τῆς Ἑλληνικῆς καταβολῆς σου. Καταβολὴ ποὺ θέλουν νὰ ἀφανίσουν… Ὅμως τώρα, σὲ σένα κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς Ἑλλάδας ρίχνεται ὁ κλῆρος τῆς Μοίρας κι ἐσὺ εἶσαι ποὺ θὰ πάρεις τὴν ἀπόφαση γιὰ τὸ ἂν θὰ ἐπιτρέψεις νὰ μεταμορφωθεῖ ἡ Ἑλλάδα τοῦ Φωτὸς σὲ….
μουσουλμανικὴ Ἑλλάδα, ὅπως ἐπιτάσσουν τὰ σχέδια τῆς νέας ἐποχῆς. Ὁ σημερινὸς πόλεμος ποὺ βιώνεις –καὶ μαζὶ μὲ σένα ὅλοι μας τὸν ὑποφέρουμε– εἶναι πρωτόγνωρος καὶ ἀριστοτεχνικὰ στημένος. Τί θὰ κάνεις λοιπὸν παιδί μου; Θὰ προδώσεις τὴν Πατρίδα σου ἐγκαταλείποντας τὴν στὶς ὀρδὲς τῶν βαρβάρων ποῦ κατέκλυσαν ἐτοῦτα τὰ θεία χώματα, ὁρμώμενοι κι ἐπικουρούμενοι ἀπὸ τὸ φθονερὸ τῶν σκοτεινῶν της πολέμιων; Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα γνωρίζει ὅτι ὁ Ἕλληνας ὅσο ἐξασθενημένος καὶ νὰ ἦταν, πάντα στάθηκε ἀπέναντι στὸν ἐχθρὸ μὲ σθένος καὶ αὐτοθυσία, στὸν κλασσικὰ δοσμένο πόλεμο τῆς πρώτης γραμμῆς καὶ τῶν χαρακωμάτων, γι’ αὐτὸ καὶ τώρα προσπαθοῦν νὰ ἐπιτάξουν ἀπέναντί σου μία ἀρρωστημένη μορφὴ ἀνέχειας, ἕναν ἀόρατο καὶ παντοδύναμο ἐχθρό, ἀφοῦ πρῶτα κατάφεραν νὰ σ’ ἐγκλωβίσουν στὴν παγίδα τῆς ὑπερεπάρκειας. Ὅμως ὁ Ἕλληνας δὲν εἶχε ποτὲ τοῦ ἀνάγκη τὰ πολλά, μόνο τὴν οὐσία χρειαζότανε γιὰ αἴτιο καὶ ἀφορμή του. Τὴν οὐσία ποὺ κατόπτριζε τὴν ἴδια τὴν ψυχή του καὶ τοῦτο ἀποτυπώθηκε μέσα ἀπὸ μία σταγόνα λάδι, ποὺ πολὺ πρόσφατα ἐνδυνάμωσε τὸν Ἕλληνα γιὰ νὰ πεῖ ΟΧΙ καὶ νὰ βροντοφωνάξει ΑΕΡΑ, μέσα στὸν ἀέρα ποὺ ἔδωσε ζωὴ στὸ λιόδεντρό του (τὸ δέντρο τῆς δικῆς σου γὴς πού σου δωρήθηκε νὰ σὲ κρατήσει δυνατό).! Κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς σημερινῆς Ἑλλάδας, ἔχεις μία μεγάλη ὀφειλή: Νὰ στηρίξεις τὴ Φυλὴ ποὺ σ’ ἔσπειρε καὶ στήριξε τὸ κύτταρό σου μέσα στὸ ἀναρίθμητό του αἰώνα καὶ τώρα σὲ στέλνει στὸν ἐχθρὸ μπροστά, γιὰ νὰ σοὺ δώσει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποδειχθεῖς Ἕλληνας καὶ πάλι. Τὸ ὀφείλεις στὴν ἱστορία τῆς ἱερῆς σου Πατρίδας, ἀλλὰ καὶ στὸ ἀνιστόρητό της πανάρχαιας πορείας σου ποὺ μὲ τέχνη σου ἀποκρύβουν. Ἡ ἀντίσταση σὲ τοῦτο τὸν βρώμικο πόλεμο εἶναι ὑπόθεση τῶν ἀμιγῶς Ἑλλήνων. Καὶ ὅλοι ὅσοι χρεωνόμαστε γιὰ Ἕλληνες, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ν’ ἀκολουθήσουμε τὴν ἐντολὴ τῶν προγόνων καὶ νὰ λογιστοῦμε ὅτι ἐγκαταλείποντας τὴ γῆ μας, εἴμαστε ἁπλῶς ὑπάκουοι στὰ σχέδια τῶν ἐχθρῶν της ποὺ θέλουν τὴν Ἑλλάδα ἐξαφανισμένη. Κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς Ἑλλάδας, ἂν σὲ τούτη ἐδῶ τὴν προκλητικὴ συγκυρία ἐγκαταλείψεις τὴ μάχη, ἀφήνεις τὴν ἔκβαση τοῦ πολέμου ἕρμαιο στὰ σχέδια τῶν ἀπέναντι. Ἀφήνοντας τώρα τὴν Ἑλλάδα, εἶναι σὰν νὰ ρίχνεις τὴν ἀσπίδα σου στὸ χῶμα καὶ νὰ ἐγκαταλείπεις τὸ πεδίο τῆς μάχης. Θυμήσου ὅτι ἡ μεγαλύτερη ντροπὴ γιὰ τὸν πρόγονό σου ἦταν νὰ τὸν ἀποκαλέσουν ρίψασπι. Ὅρος ποὺ χαρακτηρίζει τὸν ἀτιμασμένο, ἐκεῖνον ποὺ ἀπέρριψε τὴν ἀσπίδα του στὴν μάχη καὶ πέρασε στὴ συλλογικὴ μνήμη σὰν ἄνανδρος, μικρόψυχος καὶ ψοφοδεὴς . Ντροπὴ ποὺ οὔτε ὁ θάνατος δὲν ξέπλυνε ποτέ. Θαρσεῖν χρὴ ταχ’ αὔριον ἒσετ’ ἄμεινον (πρέπει νὰ ἔχεις θάρρος, ἴσως αὔριο θὰ εἶναι καλύτερα)… Λόγος ἀθάνατός της Νόησης Ἀθηνᾶς ποὺ διὰ στόματος Ὀδυσσέως ἀπέτρεψε τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὸ νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν προσπάθειά τους, ὁδηγώντας τους καὶ πάλι στὸν πόλεμο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἐτούτης τῆς ρήσης εἶναι πάντα ζωντανὸ στὶς ψυχὲς τῶν Ἑλλήνων καθὼς ὁδήγησε στὴν καταδρομικὴ ἐπιχείρηση τοῦ Δούρειου Ἵππου καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμψυχώνει τοὺς Ἕλληνες, ὡς καταδρομεῖς πολεμιστὲς ποὺ εἶναι ἀπὸ τὴ φύση τους… Θαρσεῖν χρὴ διότι ἡ ἔννοια Ἕλλην, δὲν εἶναι προσδιορισμὸς ὑπηκοότητας, εἶναι χρέος Μνήμης, Ἔθνους καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα εἶναι ΤΙΤΛΟΣ!… Ἐδῶ εἶναι ὁ Πόλεμος, ἐδῶ καὶ ἡ γιορτή του!

Αναγνώστης

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *