Τελευταία Νέα

Η μάχη στην Πέρινθο

1Η μάχη όπου ο αντίχριστος μαζί με τα εκατομμύρια των νεφελίμ και τους ανθρώπους που θα έχουν αρνηθεί τον Θεό…”και ο αριθμός των στρατευμάτων του ίππου δύο μυριάδες μυριάδων·ήκουσα τον αριθμόν αυτών”(Αποκάλυψις Ιωάννου,θ:16),δηλαδή 200.000.000,θα σταθούν απέναντι στον Πολέμαρχο του Θεού και τις 145 χιλιαρχίες του…”Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσαι τον πόλεμον μετά του καθημένου επί του ίππου και μετά του στρατεύματος αυτού”(Αποκάλυψις Ιωάννου,ιθ:19).Εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες (144.000) θα είναι οι Έλληνές του,συν την χιλιαρχία
του,αποτελούμενη από τα θηρία,τις γυναίκες πολεμίστριές του,που μαζί του θα έχουν βγει από τις χαράδρες του Ολύμπου…”Και είδον,και ιδού το αρνίον εστηκός επί το όρος Σιών,και μετ’αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες”(Αποκάλυψις Ιωάννου,ιδ:1).
Σύμφωνα με τα χάλκινα βιβλία η
παράταξη θα έχει μήκος επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα μέτρα…”Εν τη χιλιαρχίη στίχοι ήσαν πεντήκοντα.Και εν τω στίχω άνδρες ήσαν είκοσι.Και το των χιλιαρχιών διάκενον πόδες τρείς”.Δηλαδή κάθε
χιλιαρχία θα έχει απόσταση από την επόμενη ένα μέτρο και κάθε πολεμιστής θα καταλαμβάνει ‘πρόσοψιν’ ενός μέτρου.Άρα κάθε χιλιαρχία θα καταλαμβάνει πρόσωπο παράταξης 51 μέτρα,πλην της τελευταίας που δεν θα έχει κενό από τη μια της πλευρά.Έτσι,145 χιλιαρχίες (Χ) 51 (-) 1=7.394 μέτρα.
Εκεί θα βρίσκεται και κάποιος που τον αγαπάει η Παναγιά και θα κρατάει τον
Σταυρό,φτιαγμένο από κλωνάρι
δέντρου.Και θα ξεκινήσει η μάχη και οι φέροντες το στίγμα του πατρώου γένους των ΕΛ θα επιδράμουν γενναίως επί των ανόμων και χιλιάδες επί χιλιάδων νεφελίμ και δούλων νεφελίμ θα σκοτωθούν.Και τρεις μέρες θα διαρκέσει η μάχη και η περιοχή θα γεμίσει χαλκό και πτώματα των ανόμων…”Και είδον ένα άγγελον εστώτα εν τω ηλίω,και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγων πάσι
τοις ορνέοις τοις πετομένοις εν μεσουρανήματι·δεύτε συνάχθητε εις το δείπνον το μέγα του Θεού,ίνα φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των καθημένων επ’ αυτών,και σάρκας πάντων ελευθέρων τε και δούλων,και μικρών τε και
μεγάλων”(Αποκάλυψις Ιωάννου,ιθ:17-18).
Αναφορά στην μάχη αυτή κάνει ο
Διονύσιος Σολωμός μέσα από τον
Εθνικό μας Ύμνο,που με φώτιση
Αγγέλου έγραψε…
54.Εάν οι άνεμοι μες στ’άδεια
Τα κλαδιά μουγκουφυσούν,
Σειούνται,σειούνται τα μαυράδια,
Όπου οι κλώνοι αντικτυπούν.
55.Με τα μάτια τους γυρεύουν
Όπου ειν’ αίματα πηχτά,
Και μες στ’αίματα χορεύουν
Με βρυχίσματα βραχνά.
56.Και χορεύοντας μανίζουν
Εις τους Έλληνας κοντά,
Και τα στήθια τους εγγίζουν
Με τα χέρια τα ψυχρά.
57.Εκειό το έγγισμα πηγαίνει
Βαθιά μες στα σωθικά,
Όθεν όλη η λύπη βγαίνει,
Και άκρα αισθάνονται ασπλαχνιά.
58.Τότε αυξάνει του πολέμου
Ο χορός τρομακτικά,
Σαν το σκόρπισμα του ανέμου
Στου πελάου τη μοναξιά.
59.Κτυπούν όλοι απάνου κάτου
Κάθε κτύπημα που εβγή
Είναι κτύπημα θανάτου,
Χωρίς να δευτερωθεί.
60.Κάθε χώμα ιδρώνει,ρέει
Λες και εκείθεν η ψυχή
Απ’το μίσος που την καίει
Πολεμάει να πεταχθεί.
61.Της καρδιάς κτυπίες βροντάνε
Μες στα στήθια τους αργά,
Και τα χέρια όπου χουμάνε
Περισσότερο ειν’ γοργά.
62.Ουρανός γι’ αυτούς δεν είναι,
Ουδέ πέλαγο,ουδέ γη
Γι’ αυτούς όλους το παν είναι
Μαζωμένο αντάμα εκεί.
63.Τόση η μάνητα και η ζάλη,
Που στοχάζεσαι,μη πως
Από μία μεριά και απ’ άλλη
Δεν μείνει ένας ζωντανός.
64.Κοίτα χέρια απελπισμένα
Πως θερίζουνε ζωές!
Χάμου πέφτουνε κομμένα
Χέρια,πόδια,κεφαλές.
65.Και παλάσκες και σπαθία
Με ολοσκόρπιστα μυαλά,
Και με ολόσχιστα κρανία
Σωθικά λαχταριστά.
66.Προσοχή καμία δεν κάνει
Κανείς,όχι,εις τη σφαγή
Πάνε πάντα εμπρός.Ω!φθάνει,
Φθάνει εως πότε οι σκοτωμοι;
67.Ποίος αφήνει εκεί τον τόπο,
Πάρεξ όταν ξαπλωθεί;
Δεν αισθάνονται τον κόπο
Και λες και είναι εις την αρχή.
68.Ολιγόστευσαν οι σκύλοι,
Και Αλλά εφωνάζαν,Αλλά,
Και των Χριστιανών τα χείλη
Φωτιά εφώναζαν,φωτιά.
69.Λεονταρόψυχα εκτυπιούνται,
Πάντα εφώναζαν φωτιά,
Και οι μιαροί κατασκορπιούντο,
Πάντα σκούζοντας Αλλά.
70.Παντού φόβος και τρομάρα
Και φωνές και στεναγμοί
Παντού κλάψα,παντού αντάρα,
Και παντού ξεψυχισμοί.
71.Ήταν τόσοι!πλέον το βόλι
Εις τ’ αυτιά δεν τους λαλεί,
Όλοι χάμου εκείτοντ’όλοι
Εις τέταρτην αυγή.
72.Σαν ποτάμι το αίμα εγίνη
Και κυλάει στη λαγκαδιά,
Και το αθώο χόρτο πίνει
Αίμα αντίς για τη δροσιά.
73.Της αυγής δροσάτο αέρι,
Δεν φυσάς τώρα εσύ πλιο
Στων ψευδόπιστων το αστέρι.
Φύσα,φύσα εις το Σταυρό.
74.Απ’τα κόκκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά,
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε,ω χαίρε,Ελευθεριά!
Έτσι λοιπόν,θα αρχίσει η εφαρμογή
του σχεδίου ΝΕΜΕΣΙΣ,σύμφωνα με το οποίο,ο ποιών τον πόλεμον δια λογαριασμόν του Θεού,θα χωρίσει την ήρα από το σιτάρι και το Δίκαιο του
Θεού θα εφαρμοστεί.Μόλις τελειώσει η μάχη,ο Πολεμάρχος θα στέκει πάνω στον λευκό ίππο σε ύψωμα και με το ανέκφραστο και ατάραχο βλέμμα του θα ‘μετράει’ το πεδίο της μάχης.Τότε οι 144.000 θα γυρίσουν,μόλις τον δουν προς το μέρος και αναγνωρίζοντας το τι έκανε και τι μέλλει να κάνει για όλη την ανθρωπότητα,με μια φωνή θα ψάλλουν ο καθένας για τον εαυτό του δακρυσμένη την ωδή την ητημασμένην από αιώνων για την αναγνώριση του Πολέμαρχου του Θεού…
Σε γνωρίζω από την κόψη
Του σπαθιού την τρομερή
Σε γνωρίζω από την όψη
Που με βία μετράει τη γη.
Απ’τα κόκκαλα βγαλμένη
Των Ελλήνων τα ιερά,
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
Χαίρε,ω χαίρε,Ελευθεριά!

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ

Πηγές:
1.Καινή Βίβλος-Αποκάλυψις Ιωάννου
2.Εθνικός Ύμνος
3.Δημοσθένης Λιακόπουλος-Γιατί και πως ζουν ανάμεσά μας-Τόμοι,6-12

Τομέας ενημέρωσης prisonplanet.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *