Τι είναι η μεγάλη αρπαγή της Εκκλησίας; – Θα γίνει λίγο πριν τα έσχατα χρόνια;

1Περί Δευτέρας Παρουσίας:

1. Θα γίνει ξαφνικά, σαν «κλέφτης μεσ’ τη νύκτα» (Ματθαίος: κδ’ 42-44β)

2. Θα είναι εκλεκτική. «ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται», [μτφ. άλλος αρπάζεται άλλος αφήνεται (Ματθαίος: κδ’ 27, 40-41)].

Στη χριστιανική εσχατολογία, η Μεγάλη Αρπαγή (αγγλιστί: rapture), αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία και ειδικά στον ερχομό του Χριστού και την ανάσταση των νεκρών, καθώς και στην ”αρπαγή” των δικαίων που βρίσκονται εν ζωή και την ανάληψή τους στους Ουρανούς. Η χρονική στιγμή της αρπαγής, δηλαδή αν θα γίνει πρίν, κατά τη διάρκεια ή μετά τον ερχομό του Ιησού, διαφέρει ανάλογα το δόγμα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τοποθετείται παράλληλα με τον 2ο ερχομό του Χριστού. Η θεωρεία γύρω από τη Μεγάλη Αρπαγή, βασίζεται σε αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, τη 1η και τη 2η προς Θεσσαλονικείς επιστολή, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και στη 1η προς Κορινθίους επιστολή.

Ως θεολογικό ερώτημα, έχει απασχολήσει χιλιάδες χριστιανούς και έχει προκάλεσει πρωτοφανή σύγχυση στη σημερινή εποχή. Το ερώτημα αυτό περιστρέφεται γύρω απο τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός θα έρθει πίσω σε αυτόν τον κόσμο στο τέλος. Πολλοί έχουν οδηγηθεί στο να πιστεύουν οτι ο Χριστός θα επιστρέψει μυστικά. Τι συμβαίνει σχετικά με τη μυστική αρπαγή της εκκλησίας; Ενας μεγάλος αριθμός χριστιανών έχει εκτεθεί σε αυτήν την ερμηνεία της προφητείας και τους έχει προκαλέσει σύγχυση.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η επιστροφή του Ιησού θα γίνει σε δύο διαφορετικές στιγμές. Πρώτα, θα έλθει μυστικά για να συναντήσει την εκκλησία στον αέρα και να την οδηγήσει στον ουρανό και κατόπιν, επτά χρόνια μετά θα έλθει φανερά με δύναμη και δόξα. Μεταξύ αυτών των δύο γεγονότων, ο αντίχριστος θα πάρει την εξουσία και θα λάβει χώρα η μεγάλη δοκιμασία. Ο Ιησούς υποσχέθηκε να είναι μαζί με την εκκλησία Του μέχρι το τέλος του κόσμου αν είχε την πρόθεση να έρθει επτά χρόνια πριν το τέλος και να τη φέρει κοντά Του, η υπόσχεση Του αυτή δεν θα είχε κανένα νόημα.

Στο 24ο κεφ. του κατά Ματθαίου ευαγγελίου γίνεται λόγος για τη συντέλεια του κόσμου και για την Β’ Παρουσία, εκεί αναφέρεται ότι θα έλθει ο Χριστός γεμάτος δόξα με όχημα τα νέφη όψονται τον υιόν του ανθρώπου. Ματθ. κδ΄30˙ Το θέαμα θα είναι συγκλονιστικό η εμφάνιση του Κυρίου θα έχει ανυπέρβλητο μεγαλείο πάνω από κάθε φαντασία˙ πριν εμφανιστεί ο Χριστός θα προβάλει γεμάτος φως και δόξα ο Σταυρός ο οποίος ονομάζεται σημείον του υιού του ανθρώπου:τότε φανήσεται το σημείον του…και αυτός ο λόγος υπάρχει στο ίδιο χωριό. Ματθ. κδ’30. Πρώτα αναφέρεται η εμφάνισις του Τιμίου Σταυρού και κατόπιν γεμάτη δόξα και δύναμη εμφάνισις του Κυρίου επί των νεφελών του ουρανού και τα δυο στο 30οστίχ ο(Ματθ. κδ΄30). Στον επόμενο στίχο τον 31ο, αναφέρεται ότι άγγελοι με βροντερά σαλπίσματα θα διατρέξουν όλη την Γη και θα συγκεντρώσουν όλους τους δίκαιους.

Σε όλη την Γη, στα 4 σημεία του ορίζοντος, οι άγγελοι, υπό τον ήχο σάλπιγγος μεγάλης, ισχυρών σαλπισμάτων, θα κάνουν έργο επιλογής. Θα διαλέγουν τους καλούς και εκλεκτούς ανθρώπους.  Μπορεί σε ένα κατάστημα σε ένα γραφείο να βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι, οι άγγελοι παίρνουν τους δυο και αφήνουν του άλλους δυο ή παίρνουν τους τρεις και αφήνουν τον ένα ή παίρνουν τον ένα και αφήνουν τους δυο.

Σε ένα σπίτι υπάρχει μια οικογένεια με πέντε άτομα, τους δυο γονείς και τα τρία παιδιά, και εκεί θα γίνει διαχωρισμός, εάν υπάρχει σε αυτό το σπίτι ένας καλός, αυτόν μόνο θα παραλάβουν οι άγγελοι [Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται, δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται”. (Ματθαίος: κδ’ 38-41)]. Όλα αυτά γίνονται την ημέρα της Β΄ Παρουσίας,το τονίζουμε αυτό, διότι οι αιρετικοί τα τοποθετούν σε προηγούμενο χρόνο.

Στο 17οκεφ. του ευαγγελιστού Λουκά που γίνεται λόγος για την ημέρα του υιού του ανθρώπου, περιγράφεται καθαρά, ότι κατ’ αυτήν την ημέρα θα γίνει η επιλογή (Λουκ ιζ΄34-36) οι άγγελοι θα αρπάζουν τους εκλεκτούς και αυτό θα γίνει μια φορά την ημέρα της Β’ Παρουσίας.

Στο 17ο κεφ. του Λουκά αυτό φαίνεται ολοκάθαρα, λίγους στίχους πιο πάνω τονίζεται ότι αυτά γίνονται όταν θα εμφανιστεί γεμάτος αστραφτερή δόξα ο Χριστός( Λουκ ιζ΄24). Οι άγγελοι θα συγκεντρώσουν όλους του εκλεκτούς συγχρόνως θα αναστηθούν και όλοι οι νεκροί όλοι οι εκλεκτοί συγκεντρωμένοι από τους αγγέλους και όλοι οι δίκαιοι από αυτούς που θα αναστηθούν θα αποτελέσουν ένα σύνολο αναρίθμητων ανθρώπων του οποίους στην συνέχεια θα παραλάβουν νεφέλες και θα τους οδηγήσουν προς τον ουρανό για να προϋπαντήσουν τον Κύριο ο οποίος έρχεται πάνω στις νεφέλες. Αυτή είναι η αρπαγή της εκκλησίας. Οι άγγελοι συγκεντρώνουν και οι νεφέλες αρπάζουν όλα αυτά γίνονται όταν ηχούν οι σάλπιγγες την Β΄ Παρουσίας.

Αυτές τις σάλπιγγες μπορούμε να τις ονομάσουμε και σάλπιγγες της αναστάσεως στο 15ο κεφ Α’ Κορινθίους, ο απ. Παύλος σημειώνει ότι μόλις ακουστεί η θεϊκή σάλπιγγα θα γίνει ανάστασις των νεκρών, δηλαδή ενώ οι άγγελοι μετά σάλπιγγος, φωνής μεγάλης, (Ματθ κδ΄31) θα συγκεντρώνουν τους εκλεκτούς που θα βρουν επάνω στην Γη, συγχρόνως αυτή η σάλπιγγα θα σημαίνει την ανάσταση όλων των νεκρών, το λέγει ξεκάθαρα ο απ. Παύλος σαλπίσει και οι νεκροί εγερθήσονται άφθαρτοι και ημείς αλαγησόμεθα (Α’ Κορινθ ιε’ 52), θα ηχήσει η σάλπιγγα και όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν θα έχουν άφθαρτο σώμα και συγχρόνως θα αλλαγεί και θα γίνει άφθαρτο το σώμα όλων των ζωντανών.  Εκείνη την ημέρα νικάτε οριστικά ο θάνατος και η φθορά, και όλα γίνονται υπό τον ήχο της σάλπιγγος της Β΄ Παρουσίας.

Στην Α’ προς Θεσσαλονικείς επιστολή ο απ. Παύλος δίνει και μερικές λεπτομέρειες, λέγει ότι καθώς θα ηχήσει η σάλπιγγα, την ονομάζει σάλπιγγα Θεού, και καθώς θα ανασταίνονται οι νεκροί, οι άνθρωποι που πέθαναν με πίστη και αφοσίωση στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Δηλαδή αν πρώτοι είναι να μπουν σε ένα μεγάλο χώρο κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν όλοι αλλά ορισμένοι έχουν σειρά προτεραιότητος, (Α’ Θεσσ δ΄16) ο Κύριος μόλις ηχεί η σάλπιγγα της Β’ Παρουσίας ο Κύριος κατεβαίνει από τον ουρανό οι νεκροί ανασταίνονται με πρώτους στην σειρά τους πιστούς και όπως τονίζεται στο ευαγγέλιο του Ματθαίου κδ’ 31 υπό τους ήχους αυτής της σάλπιγγος συγκεντρώνονται από τους αγγέλους όλοι οι εκλεκτοί της Γης.

«Άλλος αρπάζεται άλλος αφήνεται»(Ματθαίος: κδ’ 27, 40-41). Jan Luyken, 1795

Όπως ερμηνεύει και ο μεγάλος διδάσκαλος και εξηγητής της Αγίας Γραφής ο Ιερός Χρυσόστομος, οι άγγελοι συγκεντρώνουν και οι νεφέλες αρπάζουν, όλα αυτά κατά την ημέρα της Β’ Παρουσίας. Όλα αυτά όταν ηχήσει η σάλπιγγα της Β’ Παρουσίας αυτή τη σάλπιγγα το ευαγγέλιο του Ματθαίου την ονομάζει σάλπιγγα φωνής μεγάλης, (κδ’21), η πρώτη προς Θεσσαλονικείς επιστολή την ονομάζει σάλπιγγα Θεού(δ’16), η Α’ προς Κορινθίους την ονομάζει,έσχατην σάλπιγγα, δηλαδή τελευταία σάλπιγγα (ιε’52), όταν θα ηχήσει η εσχάτη σάλπιγγα, την ίδια στιγμή, ακαριαίως, σε μια ματιά, όσο κάνει να ανοιγοκλείσει το βλέφαρο, εν ατόμω εν ριπή οφθαλμού, θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί άφθαρτοι.

“Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται, δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται”. (Ματθαίος: κδ’ 38-41)
Πηγές: Αντιαιρετικό Εγκόλπιο

ekklisia.heliohost.org

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *