Αδιαφάνεια, προχειρότητα και στο βάθος… ρουσφέτια

Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται μια «σαλαμοποίηση» διατάξεων, που άπτονται όλου του εύρους των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ενα «γκρίζο» και με πολλές αμφιλεγόμενες διατάξεις πολυνομοσχέδιο ψηφίζεται αυτές τις ημέρες στη Βουλή. Πρόκειται για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (Ε.Ε.) 2016/943 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) και άλλες διατάξεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». Ωστόσο φαίνεται ότι η εναρμόνιση αυτή συνιστά την αφορμή μόνον για μια σειρά νέων μέτρων της ηγεσίας του υπουργείου και της κυβέρνησης.

Στην πράξη, το σχέδιο νόμου επιχειρεί μια «σαλαμοποίηση» διατάξεων που άπτονται όλου του εύρους των αρμοδιοτήτων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: από τις δομές και τις διαδικασίες διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πόρων (ΕΣΠΑ κ.λπ.), τη λειτουργία των ταμείων χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΤΧΕΣ), τα επιχειρηματικά πάρκα, τις δημόσιες προμήθειες, τα επιχειρηματικά και επενδυτικά κίνητρα κ.ά. Ενδεικτικό είναι ότι με τις διατάξεις του τροποποιούνται οκτώ νόμοι, όλοι ψηφισθέντες επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία δύο χρόνια. Μόνον το άρθρο 43 περιλαμβάνει αλλαγές σε 48 άρθρα του νόμου περί δημοσίων προμηθειών (v. 4412/2016).

Επίσης, το σχέδιο νόμου περιέχει ρυθμίσεις για τη ΜΟΔ, τη Hellexpo ΔΕΘ και τέλος προβλέπει τη σύσταση ενός ακόμη γραφειοκρατικού οργάνου που θα αποφασίζει για την πνευματική ιδιοκτησία της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι το σχέδιο νόμου υπογράφεται απ’ όλο το υπουργικό συμβούλιο. Σχεδόν 16 υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί το υπογράφουν με επισπεύδοντες τους κ. Γιάννη Δραγασάκη και Στ. Πιτσιόρλα.

Εκτός όμως του ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχετικό σχέδιο νόμου είναι πρόχειρες και αναποτελεσματικές, πολλές από αυτές, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι και ρουσφετολογικές. Τις επισημάνσεις αυτές πραγματοποίησαν τόσο ο εισηγητής της Ν.Δ. στη Βουλή, Χρίστος Δήμας, όσο και μια σειρά φορέων (ΣΕΒ, ΟΕΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ κ.ά.) στα υπομνήματα και στις παρεμβάσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, έχουν επισημανθεί δεκάδες αμφιλεγόμενες διατάξεις, εκ των οποίων ορισμένες είναι οι εξής:

1. Διάταξη για την επιλογή προϊσταμένων στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, γνωστή ως ΜΟΔ (άρθρο 23). Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, όσοι ήταν προϊστάμενοι στο παρελθόν, αλλά παύουν για κάποιο λόγο να είναι και ταυτόχρονα παραμένουν στην υπηρεσία τους, αμείβονται σαν να είναι προϊστάμενοι. Πολλοί εκτιμούν ότι η ηγεσία του υπουργείου φροντίζει για την επόμενη ημέρα όλων όσους η ίδια και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προήγαγε στις συγκεκριμένες θέσεις.

2. Επίσης με το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου προτείνεται η άρση της απαίτησης δημοσίευσης των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων των επιτροπών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, των οργάνων ελέγχου επενδύσεων, της επιτροπής διαχείρισης μητρώων και ελέγχου διαδικασιών και των γνωμοδοτικών επιτροπών. Εξυπηρετείται δηλαδή η αδιαφάνεια στη διαδικασία των χρηματοδοτήσεων.

3. Ως ρουσφέτι εκλαμβάνεται και η επικαιροποίηση της λίστας του υπουργείου Οικονομίας με τους «φορολογικούς παραδείσους», δηλαδή τις χώρες που απαγορεύεται να εδρεύουν εξωχώριες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διεκδικήσουν δημόσια έργα (άρθρο 40). Το ανεξήγητο εδώ, όπως αναφέρει ο κ. Δήμας, είναι η μερική αναδρομικότητα του προτεινόμενου μέτρου που μπορεί να εξυπηρετεί συγκεκριμένες εξωχώριες εταιρείες οι οποίες μετέχουν σε εν εξελίξει διαγωνισμούς, «αρκεί να μην έχουν ανοιχθεί οι οικονομικές προσφορές τους». Ακόμα και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) επισημαίνει πως η συγκεκριμένη παράγραφος εμφανίζει προβλήματα νομιμότητας.

ΣΕΒ: γραφειοκρατικές και αναποτελεσματικές οι ρυθμίσεις

Κατά του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομίας βάλλει και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ο σύνδεσμος, παρόλο που θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει θετικές διατάξεις, επισημαίνει αναποτελεσματικές ρυθμίσεις και ότι χρήζει αλλαγών που αντιμετωπίζουν κρίσιμες ελλείψεις. 1. Αναφορικά με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΣΥΔΙ) (άρθρο 2), ο ΣΕΒ το χαρακτηρίζει ως «μία ακόμη γραφειοκρατική δομή που προσπαθεί να συντονίσει διυπουργικές δραστηριότητες». Κατά τον Σύνδεσμο, οι διυπουργικές δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης δεν λύνονται με την προσθήκη ενός ακόμη επιπέδου γραφειοκρατίας. Το ΕΣΥΔΙ αποτελεί ένα ακόμη σχεδιαζόμενο διυπουργικό όργανο, το οποίο θα απαρτίζεται από Γ.Γ. υπουργείων και τους επικεφαλής των φορέων Οργανισμών Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). «Η προτεινόμενη σύνθεση δεν προνοεί τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε κανένα στάδιο», αναφέρει ο ΣΕΒ. 2. Επίσης στο ίδιο υπόμνημά του ο ΣΕΒ θέτει θέμα ναρκοθέτησης της διαφανούς διαχείρισης δημόσιων πόρων. Υπογραμμίζει ότι το άρθρο 36 του ν/σ που αφορά τη λειτουργία των Ταμείων Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΧΕΣ), που στοχεύει στη μόχλευση συγχρηματοδοτούμενων πόρων, παραπέμπει όλα τα κρίσιμα θέματα λειτουργίας και διαφάνειας στη χρήση των δημόσιων πόρων σε επόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), δηλαδή στην πολιτική ηγεσία. «Συνεπώς», καταλήγει ο ΣΕΒ, «εξακολουθεί να μην είναι εμφανής η μείωση της γραφειοκρατίας και, επιπλέον, το νομοσχέδιο θέτει σε αμφιβολία την αδιαπραγμάτευτη διαφανή διαχείριση δημόσιων πόρων». 3. Το υπόμνημα του ΣΕΒ είναι δεκασέλιδο και συστήνει παρεμβάσεις σε τουλάχιστον είκοσι σημεία/άρθρα του σχεδίου νόμου. Επίσης υπογραμμίζει το υψηλό κόστος πνευματικών δικαιωμάτων που καταβάλλει κάθε εισαγωγέας/παραγωγός τεχνικών μέσων, που δεν αντιμετωπίζεται από τις ρυθμίσεις (άρθρο 1). 4. Αντιθέτως, αυξάνει τις κρατήσεις υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) στο 0,07%, από 0,06% που είναι σήμερα (άρθρο 43). Υπενθυμίζεται ότι κατά του σχεδίου νόμου έχει ταχθεί και η Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), η οποία έκανε λόγο για σημαντικές αλλαγές στον νόμο περί δημοσίων προμηθειών που γίνονται ερήμην την αγοράς. Τέλος, η χαλάρωση της υποχρέωσης ανάρτησης των διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ, η διεύρυνση του παραθύρου για απευθείας αναθέσεις και η δυνατότητα μείωσης των προθεσμιών δημοσιότητας των διαγωνισμών χαμηλού προϋπολογισμού έχουν επίσης εγείρει σημαντικές ανησυχίες, ενόψει μάλιστα προεκλογικής περιόδου. ΈντυπηΠηγή άρθρου – kathimerini.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *