Επενδυτική άπνοια με εξαίρεση τον κλάδο της μεταποίησης

Αν και οι καθαρές επενδύσεις στο σύνολο της οικονομίας χωρίς τις κατοικίες είναι μηδενικές, υπάρχουν κλάδοι, όπως η μεταποίηση, όπου οι καθαρές επενδύσεις είναι θετικές, αναφέρει στο δελτίο του ο ΣΕΒ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σημαντική βελτίωση των προοπτικών της χώρας για ισχυρή ανάπτυξη διαπιστώνει ο ΣΕΒ, αξιολογώντας το μείγμα πολιτικής της νέας κυβέρνησης (μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και ταχεία επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος των δανείων σε καθυστέρηση στις τράπεζες), αλλά και την εμπιστοσύνη των αγορών, όπως αντανακλάται στη σημαντική μείωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και στη συσσώρευση πληθώρας επενδύσεων προς αδειοδότηση ή της κατάθεσης νέων επενδυτικών προτάσεων προς αξιολόγηση. Παράλληλα όμως διαπιστώνει ότι παρά την πληθώρα φορολογικών και λειτουργικών ρυθμίσεων που δημιουργούν ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον, δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι σήμερα, ποσοτικά και ποιοτικά, κατώτερες των περιστάσεων. Γίνονται λίγες επενδύσεις και με χαμηλή επίπτωση στον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας και αυτό σημαίνει ότι «πρέπει να γίνουν όχι μόνο περισσότερες επενδύσεις, αλλά και επενδύσεις με ισχυρότερο αποτύπωμα στην παραγωγικότητα της οικονομίας», επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο «Οικονομία και επιχειρήσεις» που δημοσιοποίησε χθες και στο οποίο επιχειρείται μια χαρτογράφηση του θέματος «επενδύσεις».

Στο δελτίο του ΣΕΒ αποτυπώνεται με στοιχεία η επενδυτική άπνοια σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας, με εξαίρεση τη μεταποίηση. Αν και οι καθαρές επενδύσεις στο σύνολο της οικονομίας, χωρίς τις κατοικίες, είναι μηδενικές, υπάρχουν κλάδοι, όπως η μεταποίηση, όπου οι καθαρές επενδύσεις είναι θετικές. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδύσεις στη μεταποίηση θα φέρουν γρηγορότερα αύξηση της παραγωγικότητας και των εισοδημάτων και ως εκ τούτου θα πρέπει η ενίσχυσή τους να αποτελέσει προτεραιότητα για την οικονομική πολιτική, σημειώνει ο ΣΕΒ. Αντιθέτως, αρνητικές είναι οι καθαρές επενδύσεις στους σημαντικούς κλάδους των μεταφορών, του τουρισμού (και στα ξενοδοχεία και στην εστίαση), του εμπορίου, της ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπως και της εκπαίδευσης, ενώ οριακά θετικές είναι στην υγεία. Τα στοιχεία, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, αναδεικνύουν την αξία των διαρθρωτικών αλλαγών που ενισχύουν τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και βιομηχανίας προς εξωστρεφείς δραστηριότητες υψηλής παραγωγικότητας, αλλά και την ανάγκη πολιτικών για την αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων. Κορυφαία προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής πρέπει να παραμείνει, επισημαίνει ο ΣΕΒ, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων όχι μόνο για εξαγορές υφιστάμενων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης ή τεχνολογική υστέρηση, ή που δραστηριοποιούνται μόνο στον τουρισμό ή στον χρηματοοικονομικό τομέα, αλλά και για την εγκατάσταση νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, εκ μέρους μεγάλων διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία.

Η εικόνα που παρουσιάζουν οι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας σήμερα σε σχέση με τις επενδύσεις είναι μεικτή. Οι κλάδοι διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών εμφανίζουν, κατά κανόνα, θετικές καθαρές επενδύσεις, καθώς οι αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό εάν δεν έκαναν επενδύσεις. Αντίθετα, στους μη εμπορεύσιμους κλάδους συγκεντρώνονται, κυρίως, οι αρνητικές καθαρές επενδύσεις, χωρίς, όμως, αυτό να ισχύει πάντοτε. Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι θα υπάρξει αντιστροφή του κλίματος αποεπένδυσης στον τουρισμό, σημαντικές επενδυτικές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, ενώ θα συνεχιστεί η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα που παρατηρείται ήδη στους περισσότερους κλάδους της μεταποίησης.

Έντυπηkathimerini.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *