Εως αύριο οι εισφορές για αποδείξεις δαπάνης

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι το νέο σύστημα ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου και προβλέπει εισφορές 13,3% για σύνταξη και 6,95% για υγειο-νομική περίθαλψη, οι οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εισφορές 20,28% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού θα πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ, έως αύριο Παρασκευή, όσοι πλήρωσαν με τίτλο κτήσης (απόδειξη δαπάνης) για τις υπηρεσίες του κάποιον περιστασιακά εργαζόμενο, εντός του Φεβρουαρίου.

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ διευκρινίζει ότι το νέο σύστημα ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2019 και προβλέπει εισφορές 13,3% για σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη, οι οποίες θα πρέπει να καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.

Παράλληλα μάλιστα, προβλέπει την υποχρέωση απογραφής στον ΕΦΚΑ τόσο των απασχολουμένων που αμείβονται με τίτλο κτήσης, όσο και των εργοδοτών τους, είτε υπάρχουν συμβάσεις εργασίας είτε προφορικές συμφωνίες.

Οι απασχολούμενοι με αυτό το εργασιακό καθεστώς ασφαλίζονται υποχρεωτικά ακόμη και αν ασκούν άλλη ή παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα. Εξαιρούνται μόνον όσοι ασφαλίζονται μέσω εργοσήμου (π.χ. το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό, απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων, στη διανομή διαφημιστικών εντύπων, προσωπικό απασχολούμενο σε ΠΑΕ-ΚΑΕ, διαιτητές αγώνων επαγγελματικής κατηγορίας, εργάτες γης κ.λπ.). Εάν οι αμειβόμενοι με τίτλο κτήσης ασκούν ταυτόχρονα και άλλη δραστηριότητα, υπάγονται στη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών. Δεν ισχύει ελάχιστο πλαφόν εισφοράς και το ποσοστιαίο ασφάλιστρο εφαρμόζεται στην όποια καθαρή αμοιβή.

Αντίθετα ισχύει το ανώτατο πλαφόν στο ασφαλιστέο εισόδημα, που είναι πλέον στις 6.500 ευρώ τον μήνα. Αν για το ίδιο χρονικό διάστημα εκδίδονται για τον ίδιο ασφαλισμένο περισσότερα του ενός παραστατικά, από διαφορετικό «εργοδότη», τα όρια εφαρμόζονται αυτοτελώς για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό. Ο έλεγχος του ανώτατου μηνιαίου εισοδήματος γίνεται απολογιστικά, αφού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης.

Οι εισφορές της τάξης του 20,28% υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου 20% και του τέλους χαρτοσήμου 3,6%, ενώ ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος στον π. ΟΑΕΕ.

Η διαδικασία απογραφής του ασφαλισμένου, με την ιδιότητα του «αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών», προβλέπεται ανεξάρτητα με το εάν έχει ήδη απογραφεί ή όχι για άλλη δραστηριότητα. Απαιτείται η υποβολή αντιγράφου σύμβασης ή, στις περιπτώσεις προφορικής συμφωνίας, Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται η πρόθεση παροχής υπηρεσιών αμειβομένου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αντίστοιχα, οι «εργοδότες» που εκδίδουν το παραστατικό πρέπει να είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοδοτών του ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και να τους έχει αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ). Αν δεν είναι απογεγραμμένοι, θα πρέπει με την υπογραφή της σύμβασης να προβούν σε απογραφή στον ΕΦΚΑ και να υποβάλουν αντίγραφο της σύμβασης ή του παραστατικού.

Υπενθυμίζεται πως με τίτλο κτήσης μπορούν να αμείβονται με έως 10.000 ευρώ ετησίως πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση απεικόνισης συναλλαγών στη ΔΟΥ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους ευκαιριακά.

Ετσι, για παράδειγμα, κάποιος που θα λάβει για περιστασιακή απασχόληση 800 ευρώ τον μήνα, θα πρέπει να πληρώσει εισφορές επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, ήτοι επί ποσού της τάξης των 611,20 ευρώ. Συνεπώς υποχρεούται να καταβάλλει στον ΕΦΚΑ εισφορές για κύρια σύνταξη 81,47 ευρώ και για περίθαλψη 42,48 ευρώ (σύνολο 123,95 ευρώ).

ΈντυπηΠηγή άρθρου – kathimerini.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *