Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

• Σημαντική ώθηση στις επενδύσεις μέσω εγκατάστασης Shared Services Centers στην Ελλάδα, αναμένεται να δώσει η τροποποίηση του α.ν. 89/1967 με νόμο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Οι εταιρείες που υπάγονται σε αυτή τη νομοθεσία θα είναι σε θέση να παρέχουν σε συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επιπλέον των ήδη επί χρόνια διαθεσίμων, και τις παρακάτω υπηρεσίες: α) ανάπτυξης λογισµικού, προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης συστηµάτων πληροφορικής, β) αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών, γ) διαχείρισης προµηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας µη συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης µεταφορών µε ίδια µέσα, δ) διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού, και ε) δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

• Και εταιρείες των κλάδων πληροφορικής, logistics (πλην μεταφορών), εκπαίδευσης, call centers θα μπορούν πλέον να εγκατασταθούν ή να συσταθούν στην Ελλάδα και να παρέχουν υπηρεσίες στις συνδεδεμένες εταιρείες με ένα ασυνήθιστο για τα ελληνικά δεδομένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου. Υπενθυμίζουμε ότι με το έως τώρα καθεστώς προβλεπόταν η παροχή υπηρεσιών διοικητικής κυρίως υποστήριξης (π.χ. έρευνας και ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου, διαφήμισης, λογιστικής υποστήριξης, συμβουλευτικών υπηρεσιών) προς τα κεντρικά γραφεία ή επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

• Το εύρος των επιτρεπόμενων υπηρεσιών είναι πλέον τέτοιο ώστε η χώρα να μπορεί να προσελκύσει πραγματικά μεγάλες υποστηρικτικές μονάδες πολυεθνικών ομίλων, στα πρότυπα της Ιρλανδίας, της Ελβετίας, της Ολλανδίας κ.λπ. Ο νόμος 89/1967 αποτελεί ένα από τα δυναμικότερα διαθέσιμα εργαλεία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, δεδομένου ότι επιτρέπει σε αλλοδαπούς και ημεδαπούς ομίλους να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα οργανωμένο «Κέντρο Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών», υπό ένα καθεστώς μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου. Ως γνωστόν, η ασφάλεια δικαίου σημειώνεται διεθνώς ως ο βασικότερος παράγοντας προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Ασφάλεια συγκεκριμένα προσδίδει το διοικητικά καθορισμένο από το υπουργείο Ανάπτυξης περιθώριο κέρδους (mark-up – άνω του 5%), το οποίο κατά τα άλλα υπόκειται κανονικά σε φορολογία, αφαιρουμένων όλων των δαπανών επί των οποίων αυτό υπολογίζεται. Επιπλέον, σημαντικό κρίνεται και το γεγονός ότι οι αλλοδαποί υπήκοοι που εργάζονται για εταιρεία που έχει υπαχθεί σε αυτή τη νομοθεσία, φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για τα εισοδήματα πηγής Ελλάδος και όχι για το παγκόσμιό τους εισόδημα.

• Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη φορολογική κατοικία νομικών προσώπων στις εταιρείες του α.ν. 89/1967 και στις συνδεδεμένες με αυτές, όπως ορίζει η πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας. Με το δεδομένο αυτό, τίθενται βάσεις έτσι, ώστε να εγκατασταθούν στην Ελλάδα τα διοικητικά κέντρα διεθνών ομίλων χωρίς εξ ορισμού να γεννάται ζήτημα φορολόγησης όλων των εταιρειών του ομίλου για το παγκόσμιό τους εισόδημα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Ελλάδα παραμένει μία από τις ασφαλέστερες και ομορφότερες χώρες στον κόσμο, με υψηλή ποιότητα ζωής για τα στελέχη επιχειρήσεων και αναπτυσσόμενες υποδομές μεταφορών και logistics, δεν αποκλείεται οι διατάξεις του α.ν. 89/1967 να αποτελέσουν εφαλτήριο για μία ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας.

• Σημαντικές ενισχύσεις προβλέπονται για τις αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και τις ηµεδαπές εταιρείες που υπάγονται στις διατάξεις του εφόσον: α) αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα είτε ως προς το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών είτε ως προς τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες, η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία δύο έτη µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης από τις ίδιες ή άλλες εταιρείες του οµίλου στον οποίο ανήκουν και β) από τη νέα δραστηριότητα δηµιουργείται ελάχιστος αριθµός νέων θέσεων απασχόλησης, οι οποίες διατηρούνται τουλάχιστον για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι ενισχύσεις προβλέπονται α) για πρόσληψη ατόμων με μειονεκτική θέση και ΑμεΑ, β) για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γ) έργα Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δ) για δαπάνες µισθολογικού κόστους και δαπάνες εγκατάστασης συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, σύµφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται µε τη µορφή επιχορήγησης, που συνίσταται σε παροχή χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό επ’ αυτών.

ΠΗΓΗ: Grant Thornton

ΈντυπηΠηγή άρθρου – kathimerini.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *