Τελευταία Νέα

«Χρυσή βίζα» και με επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οχι μόνο μέσω επενδύσεων σε ακίνητα, αλλά και σε άυλους τίτλους, όπως μετοχές και ομόλογα, θα μπορούν επενδυτές από τρίτες χώρες να λάβουν άδεια διαμονής, τη λεγόμενη «χρυσή βίζα». Αυτό προβλέπει το άρθρο 42 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το οποίο πρόκειται να εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής αύριο Πέμπτη. Με το ίδιο άρθρο αίρονται, επίσης, περιορισμοί που αφορούσαν τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να λάβουν άδεια εισόδου και διαμονής όταν χρηματοδοτούν επενδυτικό σχέδιο στην Ελλάδα.

Εκτός, λοιπόν, από επενδύσεις σε ακίνητα αξίας άνω των 250.000 ευρώ, το νομοσχέδιο προβλέπει τη χορήγηση της «χρυσής βίζας» και στους υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στα ακόλουθα προϊόντα:

α) Αγορά μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων με την εισφορά του κεφαλαίου να είναι τουλάχιστον 400.000 ευρώ κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου επιχειρήσεων με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι εισηγμένες στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

β) Εισφορά κεφαλαίου ποσού 400.000 ευρώ τουλάχιστον σε εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), η οποία επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

γ) Εισφορά κεφαλαίου τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε αμοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για απόκτηση μεριδίων εφόσον οι παραπάνω οργανισμοί έχουν ως σκοπό επενδύσεις αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή/και εγκατάσταση στην Ελλάδα.

δ) Αγορά ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγορά τρία τουλάχιστον χρόνια, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα.

ε) Προθεσμιακές καταθέσεις σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Οι καταθέσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 400.000 ευρώ, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας με πάγια εντολή ανανέωσης.

στ) Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Σε αυτή την περίπτωση η αξία κτήσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 800.000 ευρώ.

ζ) Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και επενδύει αποκλειστικά σε κινητές αξίας (μετοχές και εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου) που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται ήδη στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.

η) Αγορά μεριδίων ή μετoχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων (π.χ. εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών) ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει: α) να μην περιορίζεται ο αριθμός των επενδυτών πολιτών τρίτων χωρών που μπορούν να συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα στη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου και να λάβουν άδεια εισόδου και διαμονής στη χώρα εφόσον έκαστος επενδύει το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος κεφαλαίων και β) σε περίπτωση που στη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου συμμετέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο μπορεί να χορηγείται άδεια εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, μετόχους ή στελέχη αυτού, ο αριθμός των οποίων κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος της επένδυσης και με ανώτατο όριο τα τρία άτομα.

ΈντυπηΠηγή άρθρου – kathimerini.gr

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *