Νομικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών και δικαιώματα οφειλετών

1Γράφει η Αναστασία Χρ. Μήλιου, Δικηγόρος Παρ’Εφέταις *

Στις περιπτώσεις που δέχεστε τηλεφωνήματα από εισπρακτικές εταιρείες σχετικά με την διευθέτηση των οφειλών σας, πρέπει να έχετε υπ’όψιν σας και να προσέχετε αν τηρούνται τα παρακάτω:

-Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσής σας για ληξιπρόθεσμη οφειλή ο δανειστής (π.χ. τράπεζα) υποχρεούται να επιβεβαιώσει μαζί σας τις οφειλές σας με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να ταυτοποιήσει τα στοιχεία σας και να σας ενημερώσει για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε Εταιρεία Ενημέρωσης.

– Η ανάθεση της Ενημέρωσης από τον δανειστή προς την Εταιρεία γίνεται εγγράφως ή μέσω σταθερού μέσου αποθήκευσης πληροφοριών.

– Δεν επιτρέπεται στον δανειστή, η ανάθεση εντολής για Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υποβληθεί σε ρύθμιση ή διακανονισμό που τηρείται ή έχει παρέλθει ο χρόνος της παραγραφής ή για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες απορρέουν από καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

– Στην περίπτωση που ο φάκελος σας με την οφειλή διαβιβαστεί σε εισπρακτική εταιρεία όταν σας καλούν οφείλουν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης.

– Οι υπάλληλοι των εταιρειών ενημέρωσης οφείλουν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη κι εφόσον αυτή πραγματοποιείται να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, την καταγραφή των συνομιλιών καθώς και την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Στη συνέχεια μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή

– Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η επικοινωνία με τον οφειλέτη θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εφόσον προηγηθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων του και οι υπάλληλοι ενημερώσουν για την ιδιότητα, το ονομα τους κ.τ.λ. Αν σας καλέσουν από εισπρακτική και εσείς το κλείσετε πριν ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, η επικοινωνία κατ’αυτούς δεν θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν τηρείται η ανωτέρω προθεσμία όχλησης.

– Η παρέμβαση των Εταιρειών αφορά αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση σας για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών σας και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτών, κατ` εντολή και για λογαριασμό των δανειστών. Απαγορεύεται στους δανειστές η σύναψη σύμβασης με Εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση εντολής ενημέρωσης για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες πλην μίας Εταιρείες Ενημέρωσης

-Η τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη, από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Οι δανειστές παρέχουν στις Εταιρείες μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Απαγορεύεται στις Εταιρείες η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η χρήση τους για άλλους σκοπούς. Ως τρίτοι, θεωρούνται και οι θυγατρικές εταιρείες των Εταιρειών.

-Δεν επιτρέπεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών να ενημερώνουν τους οικείους σας ή τρίτους σχετικά με τις οφειλές σας εκτός εάν είναι συνοφειλέτες ή εγγυητές.

– Επιτρέπεται να σας καλούν μόνο στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε ο ίδιος δηλώσει στο δανειστή. Απαγορεύεται να σας καλούν στον εργασιακό σας χώρο εκτός κι αν αυτός είναι ο μοναδικός αριθμός επικοινωνίας που έχετε δηλώσει.

-Οι Εταιρείες Ενημέρωσης είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησής σας να σας χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών σας ή/και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών. Η καταγραφή των συνομιλιών διατηρείται στο αρχείο της εταιρείας για ένα χρόνο.

-Δεν επιτρέπεται να επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης οφειλών από το δανειστή στην εταιρεία.

-Μπορείτε να συμβουλευθείτε το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή ή να καλέσετε στο Τμήμα Μητρώου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (τηλ. 213-1514346).

Σε περίπτωση που κάποιες ή όλες από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται τότε τόσο η εισπρακτική εταιρεία όσο και ο δανειστής παραβιάζουν το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των εταιρείων ενημέρωσης οφειλών και τα προσωπικά σας δεδομένα και ενέχονται και οι δύο εις ολόκληρον απέναντι σας σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης.

Ήδη τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια (Εφετείο) δικαστήρια τα τελευταία χρόνια έχουν εκδώσει αποφάσεις υπέρ δανειοληπτών και καταδικάζουν τις τράπεζες σε χρηματική αποζημίωση που φτάνει και τις 6.000 ευρώ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ. 6945-028153

e-mail: natmil@otenet.gr, info@legalaction.gr

www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *