ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1Διαχρονικοί σατανολάτρες οι εκάστοτε υπεύθυνοι υπουργοί, γραμματείς και φαρισαίοι του Υπουργείου (α)παιδείας, θρησκείας και υπηρεσίας του σατανά παρουσιάζουν τα πιστεύω και τα εωσφορικά προσκυνήματά τους, με ύπουλο τρόπο, μέσα από φωτογραφία του βιβλίου της Γ’ Γυμνασίου της Πολιτικής και Κοινωνικής Αγωγής.

Σε αυτήν παρουσιάζονται τα εωσφορικά σύμβολα που σχηματίζουν με τα δάκτυλα τους κάποια μεταξύ του πλήθους άτομα, σε κεντρικά σημεία της φωτογραφίας όπως αυτά φαίνονται πολύ ευκρινώς στην μεγεθυμένη εικόνα Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή Γ’ Γυμνασίου σελ. 69 (2).

ΛΑΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΩΜΑ

Επειδή η φωτογραφία δεν επιλέχθηκε τυχαία και ο σκοπός της είναι η αλλοίωση της θρησκευτικής αγωγής και συνείδησης των ελληνοπαίδων, τα οποία πρέπει όπως το Σύνταγμα ρητά ορίζει – και το οποίο υπερτερεί έναντι οποιουδήποτε νόμου –
Άρθρο 16
2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ε­λεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
και επειδή κατά το
Άρθρο 3
Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. H Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνστα­ντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χρι­στού· τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παρα­δόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των δια­τάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ’ (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.
συνεπάγεται ότι το κράτος και κατ’ επέκταση το Υπουργείο (α)παιδείας πρέπει να φροντίζει για την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης που είναι ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ και προσφέρεται μόνο μέσα από την ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ αγωγή και παιδεία.
Επίσης λόγω του ότι ο προσηλυτισμός απαγορεύεται
Άρθρο 13
2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. H άσκηση της λατρείας δεν επι­τρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ή­θη. Ο προσηλυτισμός απαγορεύεται
εξετάζεται η περίπτωση να προκύπτει αδίκημα για τους εμπλεκόμενους στην απόφαση για έγκριση της έκδοσης του σχολικού εγχειριδίου.
Επομένως και λόγω του ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία προσβάλλει την χριστιανική θρησκεία, πρέπει σύμφωνα με το
Άρθρο 14
3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, α­παγορεύεται.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:
α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνω­στής θρησκείας,
κατ εξαίρεση να επιτραπεί η κατάσχεση με παραγγελία εισαγγελέα.
Τέλος, επειδή όπως προελέχθη, η παρουσιασθείσα ενέργεια αποβλέπει στην αλλοίωση της ελληνοχριστιανικής συνείδησης των ελληνοπαίδων, η οποία στοχεύει στην αποδόμηση της εθνικής συνοχής, έχει ως αποτέλεσμα και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια την αποδυνάμωση της λαϊκής κυριαρχίας και κατ’ επέκταση στην κατάλυση του ίδιου του πολιτεύματος, αφού η ίδια η λαϊκή κυριαρχία αποτελεί θεμέλιο αυτού.
Άρθρο 1
To πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία
Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υ­πέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Η επιχείρηση κατάλυσης του πολιτεύματος συνεπάγεται την τέλεση του αδικήματος της ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ η οποία τιμωρείται κατά τον ποινικό κώδικα
ΑΡΘΡΟ 134.
2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση
της προηγούμενης παραγράφου: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με
σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να
αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό
πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού
Δια των παραπάνω, οι εισαγγελείς αυτής της χώρας οφείλουν να πράξουν τα εκ του καθήκοντος οφειλόμενα και να ασκήσουν – σύμφωνα με το παραπάνω – διώξεις στα εμπλεκόμενα πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ'  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΛ 69

Για όλους τους ενόχους, αλλά ειδικά για τα πολιτικά πρέπει να προσεχθεί ότι λόγω του ότι το αδίκημα είναι διαρκές, συντελούμενο ακόμη και την ώρα που γράφεται αυτό το πόνημα , αφού το εγχειρίδιο συνεχίζει να παραδίδεται από το ΥΠΕΘΑ στα χέρια των ελληνοπαίδων και να διδάσκεται στις σχολικές αίθουσες κατέστη αυτόφωρο για τους ως άνωθεν λόγους και σύμφωνα με το
Άρθρο 62
1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του Σώματος. Επί­σης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την α­νακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής.
H άδεια θεωρείται ότι δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες αφότου η αίτηση του ει­σαγγελέα για δίωξη διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Βουλής.
H τρίμηνη προθεσμία αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής.
Δεν απαιτείται άδεια για τα αυτόφωρα κακουργήματα.
Και κατά συνέπεια δεν απαιτείται άδεια από την βουλή για την σύλληψή των εμπλεκομένων στο αδίκημα.

Πέτρος Καραγιαννίδης

hellasforce.com

 

Use Facebook to Comment on this Post

Related posts

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *